Chtějme racionální dialog místo násilí a kulturu místo chátrání, již tento čtvrtek!

Po celé České republice chátrá množství budov. Místo aby sloužily občanům a plnily veřejně prospěšné funkce, stávají se tzv. brownfields stále větším problémem, na který jsou navázány sociálně patologické jevy. Státní správa a samospráva je často nechává ležet ladem, nestará se o ně. Dokonce, jako v případě pražského autonomního a kulturního centra „Klinika,“ nechá represivní složky Policie ČR potlačovat pokusy místních občanů tato místa oživit a rekonstruovat. Podobné projekty, které chtějí otevřít a oživit chátrající místa, vznikly i v dalších městech, včetně Brna. Proto ve čtvrtek 18. 12. v 13:00 hod. proběhne v Brně na hradbách za katedrálou Petrov happening na podporu pražského centra a dalších podobných aktivit v ČR. Pokud Vám není lhostejné, kde žijeme, přijďte je podpořit!

Kromě Prahy vznikají iniciativy, které chtějí oživit veřejný prostor, i v dalších městech. Například v Brně má již od února 2014 podanou žádost o rekonstrukci a pronájem chátrajících budov na ulici Vlhká brněnské sdružení „Kulturou proti chátrání.“ Vzniknout tam mají ateliéry, prostory pro přednášky, výstavy a semináře či kontaktní místo pro terciární prevenci.

Skandální sobotní zásah Policie ČR v Praze jen ukázal bizarnost stávajícího přístupu, kdy na jedné straně není jasné, co se s těmito místy bude dít, na straně druhé represivní složky brání jejich rekultivaci a veřejně prospěšnému využívání. Dostáváme se tak do absurdní situace, kdy uklízení odpadků a rekultivace chátrajících prostor jsou odměněny policejním zásahem, který vyžaduje ošetření v nemocnici.

Domnívám se, že podobné praktiky nemají v demokratickém státě místo. Na místo toho by mělo docházet k nenásilnému a racionálnímu dialogu, který bude mít přínos především pro místní obyvatele a pomůže oživit chátrající a strádající části měst. To by mělo být cílem jak státní správy a samosprávy, tak i všech, kteří zde žijí,“ dodal univerzitní pedagog Jan Šerek z občanského sdružení Kulturou proti chátrání.

Odsuzujeme násilí maskované úředními a byrokratickými nařízeními a věříme, že čtvrteční setkání pomůže podpořit dialog a mrtvá místa začnou konečně žít. Chceme kulturu a ne chátrání!

Po skončení happeningu na Petrově je na 19. hodinu naplánována Solidární afterparty na podporu Autonomního centra Klinika na Skleněné louce, kde příchozí mohou ochutnat vegetariánskou večeři, promluví zde pražští zástupci Kliniky a zahrají zde kapely  No fun at ALL in the House of Dolls či Enten og eller a další DJs. Akce se však neomezují pouze na Brno. Například již dnes proběhne v Olomouci na podporu veganská večeře a v sobotu naváže koncert. V Orlové ve čtvrtek 18. 12. bude benefiční promítání a v Plzni se v sobotu bude konat bezpeněžní zóna.

Kromě brněnských akcí proběhnou také solidární protesty v dalších městech: v Olomouci bude již ve čtvrtek 17.12. připravena veganská večeře a v sobotu 20.12. uspořádán koncert, v Orlové organizátoři plánují ve čtvrtek uspořádat solidární promítání. V Plzni v sobotu vznikne bezpeněžní zóna.

Odkazy na facebookové eventy:

Každé město potřebuje svoji Kliniku. I Brno:
https://www.facebook.com/events/569875906490227/

Solidární afterparty na podporu Autonomního centra Klinika na Skleněné louce:
https://www.facebook.com/events/371824296328586/

Solidární promítání:
https://www.facebook.com/events/1534399506830496/

Olomouc, solidární veganská večeře:
https://www.facebook.com/events/786312111441776/