Plánované kulturní centrum v Městských lázních Zábrdovice si získává podporu místních

Iniciativa Kulturou proti chátrání, jejímž cílem je prostřednictvím kulturně-společenských a vzdělávacích aktivit oživit část zábrdovických Městských lázní, pro své plány má podporu mezi místními organizacemi i jednotlivci. Ti vítají, že po dlouhých letech opět najde dlouhodobě nevyužívaná historicky cenná budova své smysluplné využití a začne sloužit veřejnosti.

Další vyjádření podpory kolektivu Kulturou proti chátrání a projektu autonomního kulturního centra v prostorách bývalých Zimních lázní v brněnských Zábrdovicích naleznete v rubrice Podporují nás.

Před dvěma týdny schválila Rada města Brna záměr na dočasnou výpůjčku části prostor Městských lázní, tzv. Zimních lázní, iniciativě Kulturou proti chátrání. Cílem iniciativy je vytvořit v těchto prostorách kulturní a sociální centrum, které poskytne zázemí pro workshopy, přednášky, vzdělávací kurzy, divadelní představení, filmové projekce, výstavy, ateliéry, knihovnu či cykodílnu. Prostory budou však také otevřeny a k dispozici např. pro vysokoškolské studenty se zájmem o Lázně, architekturu či umění. Přestože se ze strany města jedná pouze o záměr a doposud není uzavřena žádná konkrétní dohoda, vznik kulturního a sociálního centra v zábrdovických lázních již podpořila řada brněnských architektů (např. Rostislav Koryčánek – bývalý ředitel Domu Umění nebo architekt a hudebník Ivan Palacký), osobností a sdružení (např. sdružení Brno kulturní, či 4AM – Fórum pro architekturu a média, hudebník Karel Heřman z Čankišou aj.).

V současnosti začíná veřejná podpora přicházet i přímo z Židenic, městské části, na jejímž území se Městské lázně nacházejí: „Zamýšlená aktivita sdružení Kulturou proti chátrání je dle mého názoru obecně žádoucí a chvályhodná deklarovanou snahou po zřizování kulturně sociálních center využívajících chátrající budovy. Ačkoli jsem přesvědčen, že by budova lázní měla být v budoucnu využita pro lázeňskou a zdravotní péči, i za předpokladu všeobecné podpory města a městské části vede k takovému cíli dlouhá cesta. Než by byla revitalizace lázní projekčně, finančně a stavebně připravena, uplyne minimálně pět let. Po tu dobu by mohla být část objektu po menších stavebních úpravách využívána pro potřeby kulturně sociálního centra. Rovněž avizované aktivity studentů architektury, kteří by měli možnost seznámit se s problémy Židenic, by mohly pozitivně přispět do diskuze o řešení jednotlivých lokalit této městské části.“ uvádí Dušan Krátký, představitel občanského sdružení Židenice pro občany.

Na potřebnost nového centra, které by sloužilo zejména místním mladým lidem, upozorňuje Vilém Říháček, vedoucí střediska židenických skautů Mafeking Brno: „V Židenicích přes deset let intenzívně pracuji s dětmi a mládeží. Vnímám, že společensko-kulturní centrum, jaké má v prostoru zimních lázní Zábrdovice vzniknout, chybí mladým lidem nejen v Židenicích, ale celém Brně. Věřím, že nebude problém prostory zalidnit a naplnit smysluplnými činnostmi.“

Pozitivní dopady plánovaného centra na prestiž Židenic pak zmiňuje známý divadelní režisér Jiří Honzírek z Divadla Feste: „Jako obyvatel Židenic velmi uvítám provoz kulturně-sociálního centra v objektu Městských lázní. Skutečnost, že by život do budovy vrátila občanská veřejnost, pokud tak v danou chvíli nemůže činit veřejná správa, považuji za přirozenou. Navíc se tím Židenice výrazně zviditelní. Vyhrají všichni.“

Jeho slova podporují i další místní občané jako pedagožka Marie Doskočilová: „Židenice se v poslední době stávají čím dál lepším místem k životu. Setkávají se v nich nejen generace, ale i různé proudy myšlení, umění a vidění světa, které spolu aktivně komunikují. Tento projekt je jen dalším příkladem, jak z původně nepříliš atraktivní čtvrti budovat kulturní centrum, kde aktivity vycházejí zdola od lidí, kteří věří v pluralitu názorů a nenahraditelnou funkci umění ve veřejném prostoru.“

Iniciativa Kulturou proti chátrání svůj projekt však také průběžně komunikuje a již několikrát se setkala s vedením MČ Židenice, naposledy také se zástupci opozičních politických stran. Cílem bylo představit a vysvětlit záměr projektu, který zatím jako jediný nabízí aktuální možnost oživit mnoho let nevyužívanou a chátrající budovu Zimních lázní a nepřihlížet jen dále jejich pustnutí. „Diskutována byla také případná budoucí celková rekonstrukce památky, kterou jsme jako zástupci iniciativy podpořili a uvítali. Rekonstrukce by mohla v budoucnu situaci řešit komplexně, pokud k ní bude státní správou či samosprávou nalezen dostatek finančních prostředků. S naším aktuálním záměrem na oživení budovy kulturním a sociálním centrem to přitom není nikterak v rozporu. Ať již bude do budoucna objekt sloužit k jakémukoliv smysluplnému účelu, kontinuální péče o budovu ze strany KpCH umožní zastavit její chátrání a snížit náklady na případnou budoucí rekonstrukci,“ dodal Jan Šerek z iniciativy Kulturou proti chátrání.