Prohlášení sdružení Kulturou proti chátrání k plánovanému záměru výpůjčky části Městských lázní v Zábrdovicích

Vzhledem k nepřesným či zavádějícím informacím v médiích považujeme za nutné doplnit některá zásadní fakta týkající se možnosti zřízení kulturního centra v prostorách Městských lázní v Zábrdovicích. Naším záměrem je rovněž ohradit se proti účelovým či nepodloženým tvrzením některých místních organizací a jednotlivců

V úterý 9. 2. 2016 schválila Rada města Brna záměr na dočasnou výpůjčku části prostor v Městských lázních Zábrdovice, tzv. Zimních lázní, na dobu šesti let. Jedná se však pouze o záměr – v tuto chvíli nejsou známy podmínky smlouvy, stejně jako detailního projektu, a případná dohoda není uzavřena ani jednou ze zúčastněných stran, ačkoliv o tom může být referováno odlišně.

Objekt je ve vlastnictví Statutárního města Brna, nikoliv MČ Židenice, a proto sdružení primárně jednalo se zástupci města jakožto vlastníka a jim předložilo koncept. Velmi jsme však uvítali páteční pozvání k jednání s vedením MČ Židenice, kde jsme představili náš projekt a upřesnili některé informace. Na schůzce byla potvrzena další komunikace, také proto, aby byly sníženy případné obavy, které vyplývají ze zavádějících a nepodložených informací o cíli zamýšleného centra.

Protože se šíří informace, které primární cíl a funkci adaptovaných prostor zkreslují, považujeme za nutné znovu uvést jeho hlavní cíle. Tím je vytvořit kulturní a sociální centrum, ve kterém budou pořádány workshopy, přednášky (např. s tématikou oživení veřejného prostoru, revitalizace brownfields a chátrajících budov, ekologie, cestovatelství, umění atd.), budou zde fungovat různé dílny (od cyklodílny např. k sítotisku) a centrum poskytne prostor pro divadelní představení amatérských i profesionálních spolků, výstavy, ateliéry či hudební produkce.

Především chceme zdůraznit, že jakoukoliv případnou odbornou sociální poradenskou činnost centrum nebude samo realizovat a je uzavřena dohoda o spolupráci s příslušnými neziskovými organizacemi, které se této činnosti dlouhodobě věnují. Nemáme tedy v úmyslu suplovat činnost neziskových organizací provádějících v daném místě odbornou sociální práci, stejně jako jakkoli zvyšovat napětí v lokalitě Židenic. Naším cílem je naopak naplnit dlouhodobě chátrající část lázní činností a životem, která bude prospěšná pro všechny obyvatele a občany. Věříme, že Lázně lze oživit již nyní a že jejich prostory budou místem pro řadu prospěšných aktivit, ať již v budoucnu dojde k jejich komplexnější rekonstrukci, či nikoliv.

Centrum má být otevřeným prostorem a zázemím, které bude moci využít mnoho dalších subjektů pro své kreativní aktivity. I proto záměr sdružení Kulturou proti chátrání podporují např. kolektiv 4AM (Fórum pro architekturu a média), Brno kulturní či Divadlo Feste. Počítáno je i s možným zapojením akademické obce a využitím unikátních prostor ke studijním účelům. Záměr podpořil i Rostislav Koryčánek, známý brněnský teoretik umění a architektury, kurátor a vedoucí metodického centra CENS Moravské Galerie: „V posledních pěti letech jsem několikrát provázel architektonické nadšence do prostor zábrdovických Zimních lázní. A pokaždé to nejen u mě vyvolalo úžas z architektury stavby a soucit nad jejím stavem. Neuměl jsem si představit jiný způsob užití než opět lázeňský a bylo by krásné, kdyby se jednou tak stalo. V tuhle chvíli je ale pro Fuchsovy Zimní lázně záchranou, že se do jejích prostor nastěhují aktivity sdružení Kulturou proti chátrání. Je to dobrá zpráva i pro Židenice, protože se sem posouvá typ aktivit, který je obvyklý v centru města. Přibude další důvod, proč vyrazit do Židenic.“

Rozsahem se jedná nejdříve a primárně o znovuzpřístupnění prostor v 1. patře Zimních lázní (bývalý prostor posilovny), které by měly nově sloužit k plánovaným aktivitám. Záměr se nedotkne nosných konstrukcí či vnějšího vzhledu budovy, nemá být zasahováno do původních prvků v interiéru. Část prostoru může sloužit jako veřejně přístupná galerie výtvarných děl. Realizace úprav bude také podléhat souhlasu dalších zainteresovaných institucí, jako je Odbor památkové péče MMB či Národní památkový ústav.

Velmi nás mrzí, a není naším cílem tuto situaci nijak zhoršovat, že některá místní sdružení, spojená také s bývalými zastupiteli MČ, se účelově a nepravdivě snaží interpretovat cíl centra a využívají vypjatých nálad ve společnosti. Nikdy ani neobjasnila, jak by např. knihovna, workshopy, přednášky či filmové promítání měly zhoršit bezpečnostní situaci v Židenicích. Přestože o tom referují do médií, nesnažila se daná sdružení o projektu po jeho zveřejnění s KpCH komunikovat. Rádi bychom doplnili, že budova Lázní chátrá mnoho let a i zástupci těchto spolků měli příležitost tento stav změnit. Nyní naopak předem kritizují iniciativu, která se pokouší s památkou alespoň něco udělat, bez toho, aby se se záměrem blíže seznámili. Přesto ale kolektiv Kulturou proti chátrání v tomto směru uvítá racionální diskuzi nad naším projektem, která nepovede k dalším zavádějícím tvrzením a díky které bude moci budova Lázní alespoň částečně ožít. Nechat ji dále chátrat by byla škoda.

 (zdroj úvodní fotografie: commons.wikimedia.org)