Kdy ožijí Městské lázně, ptá se iniciativa. Starosta mlčí.

Brněnská iniciativa Kulturou proti chátrání chce oživit dlouhodobě nevyužívanou a chátrající budovu Městských zimních Lázní v Zábrdovicích a vytvořit zde prostor pro divadla, workshopy, dílny, ateliéry či přednášky. Několikrát se proto setkala s vedením a zastupiteli MČ Židenice, na jejichž území se Lázně nachází, a zapracovala dle dohody jejich připomínky do záměru projektu. Starosta však ani po opakované výzvě se sdružením nekomunikuje. Přitom zamýšlený projekt není v rozporu s případnou pozdější citlivou rekonstrukcí, na kterou nyní nejsou peníze, a nepodařilo se najít ani jiného zájemce o prostory. Zkušenosti z partnerských měst Brna současně ukazují, že kulturní aktivity v podobných objektech jsou vhodným a často jediným možným dočasným řešením.

Iniciativa Kulturou proti chátrání (KPCH) vítá jakoukoliv smysluplnou snahu o oživení chátrajících budov. Proto uvítala i diskuzi se zastupiteli Židenic o Zimních lázních a zapracovala jejich připomínky. Iniciativa však nyní vyjadřuje politování nad tím, že starosta MČ Židenice k dohodnutému postupu a upravenému projektu mlčí. Záměr podporují i významné brněnské osobnosti jako např. profesor Masarykovy univerzity a nositel ceny města Brna Ivo Možný, bývalý ředitel Domu umění Rostislav Koryčánek nebo představitel sdružení Židenice pro občany Dušan Krátký či vedoucí židenických skautů Vilém Řiháček a mnoho dalších osobností.

Projekt kulturního a sociálního centra v tolik let už chátrajících lázních je chytrý a potřebný projekt. Nejde jen o to, že pomůže krásnou budovu ochránit před dalším chátráním po dobu potřebnou pro získání prostředků a přípravu její generální opravy, což bude velký, rozsáhlý a nákladný projekt. Pomůže už teď oživit tuto část Židenic a učiní ji přitažlivou pro slušné mladé lidi se zájmem o kulturu a aktivní využití volného času. Pro sousedství znamená celkové povznesení a další kultivaci okolí a nové zlepšení kvality života ve veřejném prostoru. Kulturní aktivity s sebou vždycky přinášejí i sociální zlepšení prostředí. Přeji projektu úspěch, zdar a podporu občanů!” komentuje záměr spolku profesor Možný.

Podobný přístup k chátrajícím či historickým budovám není nijak neobvyklý ani v partnerských městech. Například v Lipsku funguje úspěšně iniciativa HausHalten. Ta ve spolupráci s magistrátem provozuje projekt Wächterhäuser, tedy Strážené domy, který mapuje chátrající domy v Lipsku. Občanské iniciativy se následně domluví na dočasném bezplatném využívání, nejčastěji na 5 až 10 let. Od vzniku projektu se tímto způsobem podařilo zachránit a oživit 16 domů, často historicky cenných obytných budov z konce 19. století. V domech vznikly například galerie, ateliéry, divadla, prostory pro svépomocné dílny, workshopy a přednášky či aktivity pro rodiny s dětmi. V partnerské Vídni se zase stal světoznámým kulturním centrem komplex Arena.

Často totiž zmíněný stav budov i z důvodů finančních neumožňuje okamžitou komplexnější rekonstrukci a kulturní aktivity jsou jedním z vhodných a méně náročných řešení. Značná finanční náročnost se týká i avizovaného využití Lázní jako sportovního areálu či wellness, a to i vzhledem k  stavebně-technickému stavu objektu, který je již zastaralý, a pro tyto účely půjde využít bez větší rekonstrukce jen velmi obtížně. Taková úprava podle kolektivu KPCH vyžaduje daleko větší finanční prostředky. Je tedy třeba se ptát konkrétně, kdy a co je možné v budově realizovat. To je důležité, jinak tyto návrhy spíše slouží k tomu, aby se objekt zakonzervoval, zůstal opuštěný a nepřispíval nijak do veřejného prostoru. A to by v případě Lázní bylo škoda. Doufáme však, že to není cílem,“ dodal Jan Šerek z iniciativy Kulturou proti chátrání.

Iniciativa Kulturou proti chátrání také již opakovaně potvrdila, že její záměr je dočasný a není nikterak v rozporu s možnou budoucí komplexní rekonstrukcí, kterou uvítá. V současnosti iniciativa požádala Magistrát města Brna, kterému objekt patří, o šestiletou výpůjčku. Podobně iniciativa deklarovala, že jakýkoliv postup v případě výpůjčky bude prováděn v souladu s vyjádřením dotčených institucí jako je Národní památkový ústav či Odbor památkové péče MMB.

Lázně, včetně jejich části – tzv.. Zimních lázní, jsou objektem nejen městského, ale i celorepublikového významu, jejich chátrání se tak týká nás všech. Je škoda je nechat uzavřené, místo toho, aby sloužily veřejnosti. Jejich otevření ocení např. umělci či studenti architektury a prostor může sloužit divadlům či jako galerie,“ doplnila Martina Dobrovolná z kolektivu Kulturou proti chátrání.