Pravidla etické komunikace KpCH

Cílem Iniciativy Kulturou proti chátrání je seriózní, transparentní a demokratická diskuze založená na věcných argumentech. Protože se v poslední době z různých stran setkáváme s komunikací, která tato pravidla nerespektuje, distancujeme se od ní a uvádíme formy jednání, které odmítáme, z toho důvodu, že jsou založené na:

a) diskriminaci na základě rasy a etnického původu, pohlaví, věku, socioekonomického statusu či náboženského vyznání,
b) nenávisti a násilí,
c) vyhrožování, zastrašování a jiných formách verbální agrese,
d) manipulaci a zkreslování faktů, účelovém očerňování, šíření pomluv a na dezinterpretaci nebo zatajování informací,
e) nerespektování pravidel diskuse ve formě záměrného nadužívání vulgarismů,
f) ideologiích, které pošlapávají lidská práva.