FAQ

Často kladené dotazy – Kulturou proti chátrání a Městské lázně v Zábrdovicích

Protože se množí nepřesné a zavádějící informace, vytvořili jsme soubor základních otázek a odpovědí v souvislosti s kolektivem Kulturou proti chátrání.

1) Jste pobočka pražského autonomního centra Klinika?

Nejsme. Obě iniciativy jsou od svého počátku nezávislé, v Brně podobné snahy jako KpCH vznikaly od roku 2008. Příběh Kliniky je ale pro nás velmi inspirativní a obě aktivity se navzájem podporují. Stejně jako další iniciativy v jiných městech, jako je Ostrava či Olomouc.

2) Město Brno Vám dalo celý areál a budovu Městských lázní?

Nikoliv. S městem jednáme pouze o využití jednoho křídla, tzv. Zimních lázní (na fotografiích se většinou jedná o pravé křídlo od hlavního vstupu). Budova je dlouhodobě nevyužívaná. Jedná se o dočasnou výpůjčku na dobu šesti let, nikoliv o dar budovy. V tuto chvíli Rada města Brna, protože se jedná o městský majetek, schválila pouze záměr výpůjčky, dále se bude jednat o jejích podmínkách a podobě detailního projektu. Víc dohodnuté či schválené ani z jedné strany není.

3) Je to památkově chráněná budova, jak ji budete rekonstruovat, nezničíte ji?

Nebudeme ji rekonstruovat. Chceme jít cestou minimální částečné opravy stávajících prostor sloužících k plánovaným aktivitám a inženýrských sítí. Jsme si vědomi, že se jedná o památkový objekt, nebudeme zasahovat do dispozice a využijeme stávajícího mobiliáře. Jde nám o to zachovat atmosféru Lázní a začít je naplňovat obsahem po mnoha letech chátrání při standardním využití budovy. Vnitřní prostory sice nejsou v dobrém stavu, ale k našemu účelu – k aktivitám, jako jsou workshopy, přednášky, galerie, infocentrum, poradna či filmové promítání – je lze využít. Nabízejí se také ke kreativnímu neziskovému využívání bez poškození jejich charakteru. Současně dlouhodobě spolupracujeme se zainteresovanými architekty, abychom unikátní prostředí budovy uchovali.

4) Jde o jednu neziskovku, která dostala k dispozici budovu?

Nikoliv, nezisková organizace Kulturou proti chátrání slouží jako právnická osoba pro formální jednání s městem. Iniciativa a kolektiv KpCH je širší, inkluzivní a jsou do něj zapojeny další kolektivy a jednotlivci. Předpokládáme, že se na činnosti v Lázních bude podílet široké spektrum organizací a kolektivů.

5) Co tam budete dělat? Hodí se na to vůbec tato budova?

Kolektivy a organizace zapojené do KpCH plánují workshopy, semináře, poradenství, výstavy, koncerty, filmové večery, ateliéry a infocentrum. V budově jsme byli opakovaně na prohlídce, konzultovali s architekty, máme ji fotograficky zdokumentovanou a organizátoři jednotlivých aktivit se shodli, že je místo pro jejich činnost vhodné. Skutečnost, že se jedná o objekt bývalých lázní, nevnímáme jako překážku, ale spíše jako něco, co místu dodá jeho osobitého ducha. Přesná podoba a umístění jednotlivých aktivit v budově bude však samozřejmě záležet rovněž na zpracování detailního projektu a dokončení základních oprav.

6) Kde vezmete peníze na opravy? Budete žádat o granty, např. od města Brna?

O brownfieldy a nevyužívané chátrající budovy v Brně se zajímáme dlouhodobě, proto také delší dobu shromažďujeme vlastní finanční prostředky k jejich opravě. Základní opravy v prostorech Lázní budou financovány pouze na naše náklady. Uvítáme však jakoukoliv pomoc, myslíme si, že je ostuda, když objekty jako Fuchsovy lázně chátrají a město s tím dosud nic nedělalo. Máme připravený přibližný rozpočet na hlavní opravy a pro realizaci sociálního a kulturního centra disponujeme dostatečnými prostředky. Pokud budeme později využívat jakékoliv grantové zdroje, budeme o tom veřejně a předem informovat a bude to předmětem diskuze. V současné době však na jejich využívání není v kolektivu shoda, a proto při počátečních pracích využívány nebudou.

7) Kdy to bude fungovat?

Věříme, že co nejdříve, byť samozřejmě vnímáme možné komplikace. Některé z aktivit budou moci v optimistickém odhadu začít již za dva měsíce od podpisu smlouvy. Je ale třeba nejdříve důkladně zkontrolovat stav budovy a naplánovat opravy, zejména elektrických rozvodů a sociálních zařízení, naplánovat detailně projekt. Zatím některé aspekty stavu budovy neznáme a pokud při opravách dojde ke komplikacím, může to vést ke zpoždění. Velmi předběžně by základní opravy měly být hotovy do půl roku od podepsání smlouvy, ale jak již bylo řečeno, některé aktivity na ně nejsou vázány a mohou začít dříve.

8) Jste squatteři?

Nejsme. Podali jsme obsahový přípravný záměr na město, protože věříme, že šedé a hnědé zóny chátrajících budov uprostřed měst neslouží nikomu. Jdeme legální cestou, ale rozumíme i jinému postupu, protože si myslíme, že bydlení je právo a smysluplné využití chátrajících budov je veřejným zájmem. Na rozdíl od spekulací a developerských projektů, které mají sloužit pouze jim samotným, nikoliv zájmům obyvatel. Oživování dlouhodobě nevyužívaných prostor považujeme za cestu k tomu, jak zlepšit prostředí, ve kterém všichni žijeme, a která se neomezuje pouze na jednu lokalitu!

9) Zajímali jste se také o areál na ulici Vlhká, co se s ním stalo?

Dlouhou dobu jsme vedli s městem Brnem jednání o tomto areálu (konkrétně od začátku roku 2014, již s minulou koalicí, která však neměla žádnou vůli cokoliv podniknout). Jednání komplikovala složitá majetková situace (resp. přístupová část parcel v majetku SŽDC, kudy vedly i potřebné přípojky k sítím), dále soudní spory o část tohoto majetku a následně i zhoršený stav a technické vybavení budov. Z této situace jsme nebyli a nejsme nijak nadšeni – areál na Vlhké považujeme za modelový příklad toho, jak by situace brownfieldů v městský lokalitách neměla vypadat. Chceme a plánujeme nadále pomáhat při řešení stavu tohoto místa. Naše snaha se však neomezuje jen jedním směrem. Právě budova Lázní je dalším významným příkladem chátrajících a navíc architektonicky velmi cenných budov.

10) Jste neomarxisté, jak tvrdí v tisku někteří zástupci ODS?

Nejsme. Jsme kolektiv, který věří, že lze autonomně, demokraticky, sociálně a kulturně přispívat ke zlepšení prostředí, ve kterém žijeme. Tyto nálepky jsou absurdní a směšné zejména ze strany představitelů bývalé městské koalice, která měla mnoho let na to, aby s Lázněmi či brownfieldy jako Vlhká začala něco dělat. Neudělala však nic, neměla dokonce ani zájem jednat.

11) Jde se zapojit, nebo je to nějaký uzavřený kolektiv?

Není a zapojit se samozřejmě lze. Jste vítáni! Napište na info@kpch.cz, přijďte na schůzku, Lázně budou jen takové, jaké si je uděláme!