Kdo jsme

Rada města Brna dne 9. 2. 2016 schválila předběžný záměr na dlouhodobou výpůjčku budovy zábrdovických Zimních lázní kolektivu Kulturou proti chátrání. Naším cílem je v roky nevyužívaných prostorech funkcionalistických lázní vytvořit autonomní kulturně-sociální centrum, které bude pomáhat a odrážet potřeby místních obyvatel. Vznikne místo pro workshopy, přednášky, dílny, semináře, ateliéry, koncerty nebo infocentrum (více info zde). V příštích týdnech se budou řešit konkrétní podmínky výpůjčky a o postupu budeme dále informovat zde i na FB stránce https://www.facebook.com/kulturouprotichatrani . Děkujeme všem za podporu! Věříme, že vám v nejbližší době budeme moci přinést dobré zprávy a Lázně opět najdou smysluplné využití!

Jaká je naše vize?

kdo_jsme_ruzeCílem kolektivu Kulturou proti chátrání je smysluplně využít opuštěné chátrající prostory v centru Brna a vybudovat zde neziskové komunitní centrum.

Zatímco se v současnosti město nesmyslně rozvíjí do šířky a pohlcuje okolní krajinu, městská správa nemá dostatek finančních prostředků na renovaci desítek zdevastovaných prostor situovaných přímo v městském jádru. Po období dlouhého chátrání se tyto prostory obvykle prodají soukromému investorovi, který zde postaví drahé obchody, kanceláře či luxusní byty. Takové řešení však přináší řadu problémů, protože nová výstavba není obvykle nijak propojená se svým sousedstvím a představuje pro původní obyvatele spíše novou nepříjemnost.

Naším záměrem je takové situaci předejít a vytvořit autonomní centrum, které bude citlivě odrážet potřeby místních obyvatel, poskytne příležitost k tvůrčí seberealizaci všech zájemců ochotných respektovat principy kolektivu, a bude tak představovat jakýsi protipól k stále masivnější komercionalizaci veřejného prostoru.

Co se dělo v minulosti: happening jako oživení chátrajících prostor

Prostřednictvím happeningu konaného 31. srpna 2013 jsme představili alternativní způsob, jak chátrající prostory využít. Podle našeho přesvědčení nemusí iniciativa přicházet pouze shora (od politiků, úředníků či soukromých investorů), ale rovněž zespodu, od místních lidí, kteří nejlépe vědí, co ve svém sousedství potřebují. Proto jsme dočasně obsadili a oživili opuštěný komplex městských budov na ulici Vlhká. V chátrajících prostorách v průběhu jednoho odpoledne a večera proběhla panelová diskuze, koncerty, workshopy, videoprojekce a další umělecké aktivity.

Akce sloužila jako výzva směrem k vedení města, aby svou vstřícností umožnilo obyvatelům svobodně využívat dlouhodobě opuštěné prostory v městském vlastnictví. Rovněž však šlo o výzvu všem obyvatelům města, aby svou iniciativou přispěli k znovuoživení chátrajících prostor. Široká odezva od návštěvníků akce i ze strany médií ukázala, že poptávka po takovém centru je v Brně skutečně velká.

Co se momentálně děje?

Na základě úspěchu happeningu a pozitivní mediální odezvy jsme v září začali jednání s představiteli města. Založili jsme občanské sdružení a aktuálně čekáme na vyhodnocení žádosti, kterou jsme v únoru 2014 odeslali na magistrát. Kolektiv je momentálně rozdělen na jednotlivé pracovní skupinky, z nichž každá má na starosti vybranou agendu, jíž se bude v průběhu času systematicky věnovat.